Wydawcy Biblioteki Nowej Myśli w Psychoterapii

Laboratorium Psychoedukacji

laboratorium

Laboratorium Psychoedukacji powstało w roku 1978 jako pierwszy w Polsce niepubliczny ośrodek zajmujący się psychoterapią, treningami, szkoleniami i pomocą psychologiczną.
Nasz zespół to doświadczeni, gruntownie wykształceni psychoterapeuci, konsultanci, trenerzy, coachowie, lekarze i wykładowcy. Legitymują się oni certyfikatami psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association for Psychotherapy, European Association for Integrative Psychotherapy, trenerów i superwizorów treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

W naszej pracy przyjmujemy założenia psychodynamiczne i relacyjne, uwzględniając teorie psychoanalityczne. Życie psychiczne widzimy jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, w części nieświadomych, a wywierających istotny wpływ na świadome myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie.

Zgodnie z ważnym w psychoterapii nurtem integracyjnym korzystamy również z dorobku podejść: egzystencjalnego, humanistycznego, systemowego i poznawczo-behawioralnego.

Osoby pracujące u nas należą do wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, gdzie pełnią istotne funkcje: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, Polskiej Izby Coachingu, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Czteroletnie Studium Psychoterapii prowadzone przez Laboratorium ma rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej o Laboratorium

Pracownia HUMANI

humani

Pracownia Psychoterapii HUMANI jest prywatną placówką świadczącą profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Pracownia powstała w 2004 roku jako niewielki ośrodek. Od tego czasu ciągle rozwijamy się powiększając grono naszych specjalistów i nieustannie podnosząc własne kwalifikacje.

Obecnie Pracownia HUMANI to liczny i stabilny Zespół doświadczonych i gruntownie wykształconych psychologów, terapeutów i lekarzy. Nasi psychoterapeuci są absolwentami całościowych szkoleń psychoterapeutycznych uznanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadamy polskie i międzynarodowe certyfikaty psychoterapeutyczne.

Ważnym obszarem naszej działalności jest również organizacja szkoleń i podejmowanie działań mające na celu rozwój zawodowy psychoterapeutów. Nasza propozycja obejmuje także superwizję indywidualną i grupową.

W pracy terapeutycznej staramy się rozumieć funkcjonowanie człowieka głównie przez pryzmat psychodynamiczny i relacyjny, choć korzystamy w naszej pracy również z innych, naukowo zweryfikowanych nurtów psychoterapii. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oparta jest o myślenie systemowe.

Naszym priorytetem jest, aby osoby korzystające z usług naszej Pracowni, otrzymały profesjonalną, skuteczną i adekwatną do ich sytuacji życiowej pomoc.

Ponieważ jesteśmy Zespołem ściśle współpracujących ze sobą profesjonalistów, możemy zaproponować zróżnicowany i uwzględniający
indywidualne potrzeby i możliwości szeroki wachlarz form pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Prowadzimy terapię również w języku angielskim.

Więcej o Humani